Erekcja po terapii promieniowania prostaty,

Leczenie raka prostaty | EIEM - Europejski Instytut Ekspertyz Medycznych

Lis 26, Katalog nowotworówLeczenie nowotworówNowotwory układu moczowo-płciowegoRadioterapia Dla pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem gruczołu krokowego decyzja o wyborze metody leczenia jest niewątpliwie trudna.

erekcja po terapii promieniowania prostaty

Postępowanie obejmuje jedną lub nawet kilka procedur i uzależnione jest od stadium choroby. Rozmawiamy z lekarzami zajmującymi się terapią raka stercza.

Mateusz Dąbkowski z COI Warszawa leczą mężczyzn z rozpoznaniem raka prostaty przy pomocy brachyterapii.

Na czym polega radioterapia z pól zewnętrznych?

PW: Tak, choć oczywiście nie u każdego chorego. MD: Odpowiem trochę przewrotnie. Otóż dla mnie najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na pytanie: czy w ogólne należy leczyć chorego? Część mężczyzn z rakiem prostaty o niewielkim zaawansowaniu — bez niekorzystnych czynników nie wymaga leczenia, ponieważ ich choroba nigdy nie zagrozi ich życiu lub zdrowiu.

Mówimy w takich sytuacjach o raku nieistotnym klinicznie. PW: Z drugiej strony u części pacjentów choroba rozpoznawana jest zbyt późno, by można było ją wyleczyć. AC: Dlatego każda decyzja terapeutyczna powinna być jak najlepiej dopasowana do stadium choroby.

Sty 26, AktualnościCentrum prasowe Dzięki ogólnodostępnym badaniom na antygen gruczołu krokowego PSA, u większości mężczyzn, u których diagnozuje się raka prostaty, zmiany wykrywa się na wczesnym etapie zaawansowania.

W odmienny sposób będziemy leczyć pacjentów z mnogimi przerzutami do kości, inaczej z przerzutami do węzłów chłonnych miednicy, jeszcze inną strategię postępowania obierzemy w przypadku raka zlokalizowanego tylko i wyłącznie w prostacie.

Dopiero po wykonaniu niezbędnej diagnostyki możemy określić, czy leczenie będzie miało intencję radykalną, czy też choroba rozprzestrzeniła się już do tego stopnia, że jej pełne wyleczenie, niestety, nie będzie możliwe. Jakie metody w leczeniu raka prostaty są najlepsze?

erekcja po terapii promieniowania prostaty

PW: W leczeniu raka stercza jest kilka równorzędnych metod, które można również ze sobą łączyć. Standardem, do którego najczęściej porównujemy odsetki wyleczeń, jest nadal radykalna prostatektomia. AC: W przypadku leczenia radykalnego pacjent powinien wybierać spośród trzech metod popartych EBM evidence based medicine — medycyna oparta na dowodach naukowych i długoletnimi obserwacjami.

Mam erekcja po terapii promieniowania prostaty na myśli zabieg prostatektomii radykalnej, teleradioterapię i brachyterapię. W zależności od tzw. Chociażby w niskiej grupie ryzyka każda z tych technik daje takie same, świetne rezultaty, a różnią się one jedynie profilem powikłań.

erekcja po terapii promieniowania prostaty

MD: W XXI wieku leczenie raka prostaty powinno być spersonalizowane, a to oznacza, że przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę nie tylko czynniki związane z nowotworem, takie jak poziom PSA, stopień zaawansowania choroby czy stopień złośliwości nowotworu w skali Gleasona, ale również czynniki związane z chorym, a mianowicie to w jakim jest stanie ogólnym, czy choruje na inne choroby, czy ma problemy przy oddawaniu moczu.

Niemniej ważne są preferencje chorego, a przy istnieniu równoważnych metod leczenia stanowią one często decydujący argument.

Leczenie raka prostaty. Skuteczne metody w walce z chorobą

Na czym polega brachyterapia raka prostaty? PW: Ta metoda leczenia sprowadza się do przezskórnego umieszczenia w prostacie pierwiastków radioaktywnych w taki sposób, aby zniszczyć nowotwór i jednocześnie ochronić narządy zdrowe pęcherz, odbytnicę, jelita oraz kości miednicy przed promieniowaniem.

MD: Odbywa erekcja po terapii promieniowania prostaty to podczas zabiegu w znieczuleniu podpajeczynówkowym lub ogólnym, pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej, z dostępu przez skórę krocza. Sam zabieg jest krótki i nieskomplikowany, dłużej natomiast trwa planowanie odpowiedniego rozkładu dawki promieniowania.

erekcja po terapii promieniowania prostaty

Jest to kluczowy moment w trakcie zabiegu, za który odpowiada zespół składający się z lekarza onkologa-radioterapeuty i fizyka medycznego. Czy istnieje jeden rodzaj brachyterapii stosowanej w leczeniu raka prostaty?

Leczenie raka prostaty

AC: Na świecie są obecnie stosowane dwie techniki brachyterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego — HDR high dose rate — wysoka moc dawki i brachyterapia z użyciem implantów stałych — ultraLDR ultra low dose rate — bardzo niska moc dawki. PW: Obie metody mogą być stosowane samodzielnie w leczeniu radykalnym nowotworów z grup niskiego i pośredniego ryzyka wznowy lub w grupie wysokiego ryzyka w połączeniu z teleradioterapią.

AC: Implanty stałe są stosowane w leczeniu raka stercza od ponad lat. Pierwszy zabieg wykonano w roku przy pomocy pierwiastka radu, który zaledwie 6 lat wcześniej odkryła Maria Erekcja po terapii promieniowania prostaty. Od lat Brachyterapia przy użyciu implantów zawierających jego izotop to tylko jeden, bardzo mało inwazyjny zabieg, po którym pacjent może szybko wrócić do swoich codziennych aktywności.

erekcja po terapii promieniowania prostaty

Ta procedura jest w końcu dostępna — i przede wszystkim refundowana — także w Polsce dzięki wieloletnim staraniom prof.

Janusza Skowronka. PW: Brachyterapia HDR to metoda młodsza, nieco bardziej zaawansowana technologicznie, która pozwala optymalizować, czyli rzeźbić dawkę w zależności od potrzeb.

Wymienione leki posiadają działanie rozkurczające na mięśnie gładkie gruczołu krokowego i szyi pęcherza moczowego, oddziałujące na receptory alfa -1a i alfa -1d. Mimo, że rozkurczone mięśnie ułatwiają przepływ moczu przez przewód moczowy, to jednocześnie obniżają ciśnienie krwi i w konsekwencji osłabiają mechanizm wzwodu. Problem ustępuje po odstawieniu wyżej wymienionych leków. Druga grupa leków stosowanych w leczeniu BPH działa na zasadzie zahamowania aktywności enzymu 5-alfareduktazy, który bierze udział w przekształceniu testosteronu do jego aktywnej formy 5-alfa — dihydrotestosteronu.

Dopasowanie dawki do leczonej prostaty pozwala zmniejszyć ilość powikłań, zwłaszcza z układu moczowego i pokarmowego oraz zachować u największej liczby chorych erekcję. W leczeniu samodzielnym wymaga to przynajmniej dwóch zabiegów w obrębie prostaty, choć są już ośrodki, które stosują tylko jeden zabieg HDR tak jak w przypadku leczenia skojarzonego z teleradioterapią.

Rak prostaty – czy zawsze podejmować leczenie?

AC: Faktycznie w przypadku implantów stałych powikłania w większej mierze zależne są od wprawy lekarza przeprowadzającego zabieg, ale częstość poważnych powikłań po brachyterapii HDR i rozszerzenie erekcji jest podobna — bardzo niska. Co warto jeszcze raz podkreślić — odsetek pacjentów z zachowaną erekcją jest najwyższy w porównaniu do innych metod.

Radioterapia z pól zewnętrznych Co to jest radioterapia z pól zewnętrznych? Radioterapia z pól zewnętrznych, to metoda leczenia, którą można zastosować w leczeniu nowotworu prawie w każdym stadium zaawansowania. Pacjent, u którego wykryto nowotwór prostaty może zostać zakwalifikowany do leczenia tą metodą zamiast leczenia operacyjnego. Tę metodę leczenia stosuje się niekiedy również po leczeniu zabiegowym w celu zniszczenia nieusuniętych komórek nowotworowych leczenie adjuwantowe - w przypadku dodatnich marginesów chirurgicznych w badaniu histopatologicznym.

MD: Aktualnie standardowym postępowaniem w przypadku brachyterapii raka prostaty jest napromienianie całego gruczołu. Trwają właśnie badania mające charakter eksperymentu medycznego, w których promieniowanie ograniczane jest tylko do obszaru nacieku nowotworowego z niewielkim marginesem.

Mówimy wtedy o brachyterapii ogniskowej częściowej. Ten rodzaj leczenia być może pozwoli na dalsze ograniczenie powikłań. PW: Brachyterapia raka prostaty ma również ugruntowane miejsce w leczeniu chorych, u których doszło do nawrotu choroby w zakresie gruczołu krokowego po uprzednio przebytym leczeniu radioterapią.

Mówimy wtedy o brachyterapii ratującej salvage brachytherapy. Trzaska, dr M. Szlag, dr P. Artur Chyrek — wspólne planowanie brachyterapii HDR przez fizyka i lekarza.

Chorzy obawiają się ewentualnych skutków ubocznych brachyterapii. Z jakimi konsekwencjami dla zdrowia mężczyzny może wiązać się taki zabieg?

AC: Najczęstszym powikłaniem są przejściowe dolegliwości z układu moczowego, wśród których dominuje częstomocz, rzadziej z kolei występują nagłe parcia na mocz. Do łagodzenia tych objawów używamy leków stosowanych także w terapii dolegliwości spowodowanych przez przerost prostaty.

  1. Leczenie raka prostaty. Skuteczne metody w walce z chorobą
  2. Radioterapia w przypadku raka prostaty Radioterapia w celu wyleczenia raka prostaty Radioterapia wykorzystuje promienie o wysokiej energii, aby zniszczyć komórki rakowe.
  3. Jak wzbudzić mężczyznę z problemami z erekcją
  4. To już trudniej sobie wyobrazić.
  5. Синий Доктор полагает, что они в основном верны и, быть может, даже созданы неким рассказчиком из альтернативных, чей гений не был признан при жизни.
  6. Życie po raku prostaty - Wiadomości
  7. Freud o zazdrości do penisa

U prawie wszystkich chorych dolegliwości nie wpływają na jakość życia. Dlaczego warto wybrać brachyterapię w leczeniu raka prostaty? PW: Brachyterapia, mimo że ma ponad sto lat, łączy ze sobą najnowocześniejsze osiągnięcia ostatnich lat z pracą ludzkich rąk.

Jak mogę umówić się na terapię?

AC: To po prostu szybkie i skuteczne leczenie, które pozwala na szybki powrót do życia sprzed choroby. MD: Przy pierwszym zetknięciu z brachyterapią może się ona wydawać dosyć tajemniczą i skomplikowaną, a nawet przerażającą metodą leczenia. Dlatego proszę rozmawiać ze swoim lekarzem prowadzącym, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Współpraca i zaufanie pacjenta to podstawa udanego leczenia. Co chcieliby panowie przekazać koleżankom i kolegom lekarzom? PW: Szanowni państwo, brachyterapia udowodniła i udowadnia swoją skuteczność, a poza tym zajmują się nią fajni ludzie. AC: Każdy, kto kwalifikuje się do leczenia brachyterapią raka prostaty, odniesie z niej zysk w postaci zwiększenia szansy na wyleczenie miejscowe nowotworu z jednoczesną ochroną tkanek zdrowych.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!

MD: Zapraszamy do współpracy! Brachyterapia raka prostaty — krok po kroku Pierwszego dnia po przyjęciu na oddział wykonywane są badania krwi i konsultacja internistyczna. Następnie pacjent przygotowuje się do zabiegu poprzez oczyszczenie jelit. Jest to konieczne, ponieważ cała procedura odbywa się pod kontrolą przezodbytniczej ultrasonografii.

Drugiego dnia pobytu zakładany jest rano cewnik do pęcherza moczowego oraz podawane są leki sedacyjne przed znieczuleniem. Następnie pacjent przewożony jest do sali zabiegowej, gdzie lekarz anestezjolog wprowadza pacjenta w stan znieczulenia ogólnego lub podpajęczynówkowego.

Zaraz po znieczuleniu rozpoczynany jest zabieg założenia przez skórę krocza implantów stałych lub czasowych.

erekcja po terapii promieniowania prostaty

Czas trwania zabiegu to średnio dwie godziny. Po wybudzeniu pacjent przewożony jest z powrotem na salę oddziałową. Trzeciego dnia rano usuwany jest cewnik i — jeśli nie ma żadnych problemów z oddawaniem moczu -pacjent wypisywany jest do domu.

Możesz być zainteresowany